TABELA DOBORU GENERATORA OZONU

W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI POMIESZCZENIA ORAZ CELU PROCESU OZONOWANIA

Model Generatora

Wydajność generatora     * Dezynfekcja*** Sanityzacja**

Sterylizacja****

objętość (m3) (g/h)

powierzchnia (m2) objętość (m3) 

powierzchnia (m2) 

objętość (m3) 

powierzchnia (m2)

O3fresh – 10G 

O3fresh – 15G 

10 280 

15 420 

112 140 

168 210 

56 

84 

70 

105 

28 

42

O3fresh – 30G 

30 840 

336 420 

168 

210 

84

O3fresh – 10/20G

I zakres – 10 280 

112 140 

56 

70 

28

II zakres – 20 560 

224 280 

112 

140 

56

O3fresh – 10/25G

I zakres – 10 280 

112 140 

56 

70 

28

II zakres – 25 700 

280 350 

140 

175 

70

O3fresh – 15/30G

I zakres – 15 420 

168 210 

84 

105 

42

II zakres – 30 840 

336 420 

168 

210 

84

O3fresh – 10/40G

I zakres – 10 280 

112 140 

56 

70 

28

O3fresh – 15/45G

II zakres – 40 1120 

I zakres – 15 420 

448 560 

168 210 

224 

84 

280 

105 

112 

42

O3fresh – 30/60G

II zakres – 40 1120 

I zakres – 30 840 

448 560 

336 420 

224 

168 

280 

210 

112 

84

O3fresh – 45/90G

II zakres – 60 1680 

I zakres – 45 1260 

672 840 

504 630 

336 

252 

420 

315 

168 

126

II zakres – 90 2520 1008 1260 504 630 252  

* – obliczenia mają charakter przybliżony, dla obliczenia powierzchni przyjęto wysokość pomieszczenia 2,5 m. Podane wielkości są wielkościami maksymalnymi. 

** – sanityzacja – usuwanie dużej liczby mikroorganizmów, odświeżanie pomieszczeń, pozbycie się z pomieszczeń niepożądanych owadów, gryzoni, itp.. 

*** – dezynfekcja -niszeczenie wegetatywnych form mikroorganizmów, ale nie zawsze usuwa formy przetrwalnikowe. To postępowanie, którego celem jest zniszczenie  drobnoustrojów takich jak bakterie i wirusy, szczególnie te chorobotwórcze, ale również grzyby lub pasożyty. Te wielkości również odpowiadają procesowi dezynfekcji klimatyzacji. 

**** – sterylizacja – zniszczenie wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych form mikroorganizmów, stosowane w medycynie, mikrobiologii, przemyśle  kosmetycznym i produkcji żywności. Te wielkości odpowiadają również procesowi mającemu na celu usunięciu bardzo trudnych i uciążliwych zapachów, np.. po pożarze,  remontach, po zwłokach. 

 

– generatory jednozakresowe

 – generatory dwuzakresowe 

 – generatory specjalne